Térkő gyártó és forgalmazó

Térköveinken, térköveinkkel jól jár!

Térköveinken, térköveinkkel jól jár!

Mennyi garancia jár a térkő burkolatokra?

2014 augusztus 5

Mennyi garancia jár a térkő burkolatokra?

 A térkő burkolatokra hány év garanciát kell adni?

 

A jogszabályok útvesztőjében jó alaposan el lehet veszni, ez a tény azonban nem mentesít a kötelezettségeink alól és nem adja vissza a számunkra ismeretlen jogainkat. Minél tömörebb és egyszerűbb formában szeretnénk tájékoztatást kapni a vonatkozó szabályokról, igaz?


1. Mit jelent a garancia és a szavatosság a vevő és a forgalmazó szempontjából?

– Mi a jótállás (más néven a garancia)? Adott időtartam, ameddig a forgalmazó garantálja, hogy az érintett termék kifogástalanul fog működni. A forgalmazó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A forgalmazó hibás teljesítése esetén a vásárló igényelheti a kijavítást, kicserélést, árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől. A jótállási kötelezettség jellemzően tartós használatú műszaki cikkekre vonatkozik, többnyire hat hónap és két év közötti időtartamot jelent a vásárlástól számítva. A térkő burkolatok esetén a vásárlót nem jótállási jog, hanem szavatossági jog illeti meg, ami nem egészen ugyanazt jelenti.

– Mi a szavatosság? A szavatossággal a forgalmazó vállalja, hogy olyan terméket adott át a fogyasztónak, amely kifogástalan, nincs rejtett hibája. Hibás teljesítés itt azt jelenti, hogy a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Amennyiben a fogyasztó a vásárláskor ismerte az árucikk hibáját, nem léphet fel szavatossági jog keretében, mert a forgalmazó (szolgáltató) mentesül a felelősség alól. A szavatossági jog alkalmazása során a vásárlástól számított hat hónapon belül a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a hiba nem volt a vásárlás időpontjában a termékben. Hat hónap elteltével a bizonyítási teher megfordul: ettől kezdve a fogyasztónak kell bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárlás pillanatában is benne volt a termékben. A forgalmazó hibás teljesítése esetén a vásárló igényelhet kijavítást, kicserélést, árleszállítást. A szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt cikkeknél a teljesítés időpontjától számított három év.

A minőségi kifogások intézésére vonatkozó jogszabály a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény).

 

2. Mit mond a jogszabály a térkő burkolatok kötelező alkalmassági idejéről?

A kérdés megválaszolásához „Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről” szóló12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírásaiból indultunk ki. A térkő burkolatokra vonatkozó melléklet az öt éves kötelező alkalmassági idejű kategóriába sorolja a járdák, térburkolatok, és kerékpárutak burkolatait és az ilyen utak kopórétegeit. Ebből az következik, hogy a térkőnek legalább öt évig meg kell tartania a vonatkozó szabványban megadott teherbíró képességét (törő-szilárdságát), fagyállóságát és kopásállóságát. Ugyanez a rendelet külön kategóriaként rendelkezik az útalapok és padkák kötelező alkalmassági idejéről is, amely duplája a térkő burkolatokra vonatkozó alkalmassági időnek.

 

3. Mire nem vonatkozik a garancia?

A térkő burkolatok gyártói és forgalmazói a vevő tájékoztatójukban és a szerződéseikben rögzítik, hogy az alábbi esetekben a vásárló nem igényelhet cserét vagy árleszállítást a szavatossági jog keretében:

– A térkő burkolat szakszerűtlen lerakása

– A térkő burkolat nem rendeltetésszerű használata (túlterhelés, káros vegyszerek alkalmazása)

– Szín-eltérés

– Mész kivirágzás (mészkőfátyol), vagy más néven salétrom kicsapódás

– Elemi kár

 

Az általunk gyártott és forgalmazott térkövek minőségi tanúsítványai megtekinthetők itt: Térkő minőségi tanúsítványok.

 

20 x 10 x 6 cm-es Pilis térkő Mediterrán mix színben most nettó 2520 Ft/m2, bruttó 3200 Ft/m2 áron.


Klassziko térkő Őszilomb mix színben most nettó 2520 Ft / m2, bruttó 3200 Ft/m2 áron.


Térkő akciók »

Térkő minőségi tanúsítványok
Részletek »


Hasznos tippek vásárlás előtt: Hogyan győződhetünk meg a térkő minőségéről?
Részletek »

Tartósan a legolcsóbban kínáljuk térkő termékeinket - szakképzett, tapasztalt partnereink segítségével komplett szolgáltatást nyújtunk - ingyenes szaktanácsadás.

Széles forma -, felület - és szín választék!